E-mail: andaxinhaz@gmail.com

Támogatás

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A 25 éves Andaxínház a különböző művészeti ágak egymásba kapcsolódásának lehetőségeit vizsgálja. Komplex színházi formanyelvében az irodalmi szöveg mellett a tánc, a mozgás, a zene és az erőteljes vizuális hatások egyaránt hangsúlyosak.

Az anyagi helyzetünk egyre bizonytalanabbá válása beszűkítette a lehetőségeinket. Ahhoz, hogy életben maradjunk, segítségre van szükségünk. A jelen körülmények között az életben maradásunk feltétele a töretlen minőségű művészi munkáink támogatottsága.

Céljaink, aktuális és tervezett projektjeink:

A ​Suttogók című előadás József Attila verseibe való alámerülés. Befelé hallgatózás, személyesség, közvetlenség bensőséges csendekkel. Hangvételével közel hozza egymáshoz a költőt és a fiatal hallgatóságot, így kaput nyit számukra a költészet élő, közvetlen megtapasztalására. Célunk a középiskolai tananyaghoz is kapcsolódó előadás tantermekbe való eljuttatása, továbbá külföldi vendégjátékok szervezése.

A ​Szivárványréteken című interaktív zenés-­táncos gyerekkoncert eljuttatása olyan budapesti és vidéki óvodákba, és általános iskolákba, ahol hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak. Célunk az előadással egy kis derűt adni azoknak a gyerekeknek, akik jelen körülményeik között nem juthatnak ilyen élményhez.

Az Art­Dekódolás programsorozat célja az, hogy a kortárs művészetet közelebb vigye a fiatalokhoz, segítve ezzel a művészet befogadását. Elsősorban az értelmezői tevékenység generálása a cél, amely segítséget nyújt a fiataloknak, hogy saját kultúrájukban jobban eligazodjanak.

A ​Beavatkozások performansz-­sorozat életben tartása. ​A beavatkozók célja, hogy a hangsúlyokat egészen más és váratlan pontokra helyezve, a megrekedt pontok kimozduljanak és átrendeződjenek. A képalkotók a személyes aktusokon, szertartásokon keresztül bekövetkező feszültségek hatására fizikailag és lelkileg is átváltozhatnak. ​Törekvésünk a megjelenítésben, hogy az erős képi világgal, a mozgással, a szöveg kiterjesztésével, a minden érzéket egyformán átható akcióval szólítsuk meg a szemtanúkat. A változásra, a megújuló és megújítandó területekre irányítja a figyelmet a művészet eszközeivel.

A ​Hajtűkanyarban című performansz egy mélységesen személyes szemszögből láttat és értelmez. A tér és a tánc modulációjának összefonódása. A valós játék és vetített kép összefonódása. Célunk továbbra is, hogy a zene­-tánc-­képzőművészet ne kísérje egymást, hanem teljesen azonos értékű tényezőként szerepeljen. Az emberi test, a mozgás, a zaj, a csend, a kép felébreszti az érzékiség más rétegeit, hogy elérje vagy feltárja a tudat más horizontjait vagy dimenzióit.

Az ​Aha… ​­ Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regénye alapján Itt és most… Bent és kint. …

Egyfajta asszociatív kötésben vagyunk az eltűnt, rémisztő korszakok logikájával és empíriájával.

Életben maradásunk és további értékes művészeti programjaink létrehozása érdekében kérjük, hogy támogassa az Andaxínház Alkotócsoportot.

A programmal és a támogatással kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdésével bátran forduljon hozzánk: andaxinhaz@gmail.com

 

KÖSZÖNJÜK!